نویسنده = نیلوفر رجایی قاسم قشلاقی
تأثیر مکمل یاری پروتئین نخود فرنگی و پروتئین وی ایزوله بر آسیب عضلانی به دنبال یک جلسه فعالیت عملکردی شدید

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 524-535

10.32598/JSMJ.21.4.2547

ناهید حسین زاده؛ نیلوفر رجایی قاسم قشلاقی؛ رضا طهماسبی؛ علی خورجهانی؛ مظفر قلاوند


تأثیر تمرین تناوبی شدید و مکمل الاژیک اسید بر عوامل آنتی اکسیدانی و استرس اکسیداتیو زنان چاق: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 586-599

10.32598/JSMJ.21.4.2515

مرجان منصوری دارا؛ نیلوفر رجایی قاسم قشلاقی؛ فائزه حیدری؛ فرشاد غزالیان؛ سحر ابراهیمی؛ روشن عسکری؛ فرجام راشدی


تأثیر تمرین هوازی پیش از القای آلزایمر بر بیان ژن کلسینورین و پروتئین کیناز وابسته به + /Ca2 کالمودلین II هیپوکمپ رت های مبتلا به بیماری آلزایمر

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 362-375

10.32598/JSMJ.21.3.2548

مهرآرا صوری؛ علی‌اصغر رواسی؛ آیلار بیرار؛ فائزه حیدری؛ هانیه یوسف زاده؛ عباس حسینی؛ نیلوفر رجایی قاسم قشلاقی


تأثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی امنتین- 1 و عوامل متابولیکی در موشهای نر دیابتی

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 234-245

10.32598/JSMJ.21.2.2507

هانیه یوسف زاده؛ رزیتا فتحی؛ الهه طالبی گرکانی؛ عباس حسینی؛ نیلوفر رجایی قاسم قشلاقی