پنوماتوز کولون: گزارش یک مورد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه جراحی عمومی.گروه جراحی عمومی، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.

2 دستیار گروه جراحی عمومی.گروه جراحی عمومی، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز، ایران.

چکیده

پنوماتوز روده­ای یک بیماری خوش­خیم است که تمام قسمت­های دستگاه گوارش از معده تا رکتوم را می­تواند درگیر کند. نام دیگر این بیماری پنوماتوز سیستوئید روده­ای است. این بیماری به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می­شود. کیست­های هوا معمولاً در ناحیة ساب سروز رودة بزرگ مشاهده می­شوند. هدف از این مقاله معرفی آقای 72 ساله­ای سیگاری است که با علایم درد شکم، تهوع، استفراغ و کاهش اشتها برای مدت سه روز به اورژانس جراحی بیمارستان گلستان اهواز مراجعه کرد بیمار با تشخیص پریتونیت به­دنبال پارگی احشای توخالی شکمی، تحت عمل لاپاراتومی قرار گرفت. شکم بیمار کاملاً تمیز و عاری از ترشحات چرکی و یا مایع بود، در سطح آنتی­مزانتریک کولون عرضی و سیگموئید تعداد زیادی کیست­های هوا در جدار کولون وجود داشتند. عمل جراحی بدون انجام هیچ­گونه مداخله­ای پایان یافت. علایم بیمار بعد از عمل جراحی از بین رفت و بیمار با حال عمومی خوب از بیمارستان مرخص شد.

کلیدواژه‌ها


1-Duran R, Vatansever U, Aksu B, Acunas B. Gastric pneumatosis intestinalis: an indicator of intestinal perforation in preterm infants with necrotizing enterocolitis? J Pediatr Gastroenterol Nutr 2006;43(4):539-41.
2-Boerner RM, Fried DB, Warshauer DM, Isaacs K.Pneumatosis intestinalis. Two case reports and a retrospective review of the literature from 1985 to 1995. Dig Dis Sci 1996;41(11):2272-85.
3-Koss LG. Abdominal gas cysts (pneumatosis cystoides intestinorumhominis): analysis with a report of a case and a critical review of the literature. AMA Arch Pathol 1952;53(6):523-49.
4-Ecker JA, Williams RG, Clay KL.Pneumatosis cystoides intestinalis--bullous emphysema of the intestine. A review of the literature. Am J Gastroenterol 1971; 56(2):125-36.
5-Sequeira W. Pneumatosis cystoides intestinalis in systemic sclerosis and other diseases. Semin Arthritis Rheum 1990; 19(5):269-77.
6-Reynolds HL Jr, Gauderer MW, Hrabovsky EE, Shurin SB. Pneumatosis cystoides intestinalis in children beyond the first year of life: manifestations and management. J Pediatr Surg 1991;26(12):1376-80.
7-Galandiuk S, Fazio VW. Pneumatosis cystoides intestinalis. A review of the literature. Dis Colon Rectum 1986; 29(5):358-63.