کلیدواژه‌ها = تمرین تناوبی شدید
تأثیر تمرین تناوبی شدید و مکمل الاژیک اسید بر عوامل آنتی اکسیدانی و استرس اکسیداتیو زنان چاق: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 586-599

10.32598/JSMJ.21.4.2515

مرجان منصوری دارا؛ نیلوفر رجایی قاسم قشلاقی؛ فائزه حیدری؛ فرشاد غزالیان؛ سحر ابراهیمی؛ روشن عسکری؛ فرجام راشدی


اثر تمرین مادری قبل و هنگام بارداری بر پروفایل لیپیدی فرزندان مو شهای صحرایی نژاد ویستار

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 412-423

10.32598/JSMJ.20.5.2131

ریحانه محمدخانی؛ حمید رجبی؛ ندا خالدی؛ علیرضا کمکی؛ ایرج صالحی


مقایسه اثر تمرین تناوبی شدید و تداومی بر سطوح پلاسمایی فاکتورهای فیبرینولیتیک در بیماران CAD

دوره 18، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 287-300

10.22118/jsmj.2019.193157.1755

حمید رجبی؛ احسان خدمتگزار؛ جلال دستمالچی؛ محمدرضا دهخدا