کلیدواژه‌ها = گلومرولواسکلروز فوکال و سگمنتال
درمان گلومرولواسکلروز فوکال و سگمنتال اولیه

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 645-653

احسان ولوی؛ سید سیف‌اله بلادی موسوی


آیا شیوع گلومرولو اسکلروزیس‌فوکال‌ و سگمنتال در استان خوزستان در حال افزایش است؟

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 157-162

سید سیف‌اله بلادی موسوی؛ فاطمه حیاتی؛ حشمت‌اله شهبازیان