کلیدواژه‌ها = سی‌تی اسکن بدون تزریق
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة میزان دقت سونوگرافی با سی‌تی اسکن بدون مادة حاجب در تشخیص سنگ‌های مجاری ادراری

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 209-215

مرتضی طهماسبی؛ حیات ممبینی؛ محمد سینا فضیلی؛ فاخر رحیم