کلیدواژه‌ها = نوزادان
ارزیابی سطح سرمی لپتین در نوزادان مشکوک به کم‌کاری تیروئید مادرزادی

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 141-149

ایرج شهرامیان؛ نور محمد نوری؛ عباسعلی رمضانی؛ صالحه دانش؛ الهام شرفی؛ علیرضا رضایی؛ حسین علی دانش