نویسنده = حمید طالبی فرد
اثر تمرینات اینتروال شنا بر ذخایر آهن و سطح هپسیدین پسران نوجوان 15-13‌ساله

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 162-169

10.32598/JSMJ.20.2.8

حمید طالبی فرد؛ امیر سیاری؛ مطهره مصلحی؛ حبیب اصغرپور


اثر روی و تمرینات ورزشی بر فاکتورهای التهابی و مقاومت به انسولین در دیابت نوع 2

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 555-564

10.22118/jsmj.2020.252790.2249

وحید تایید؛ حمید طالبی فرد؛ مسعود رحمتی؛ عزیز زینی وند لرستانی؛ واحد خزایی؛ رحیم میرنصوری؛ پیمان طحان