نویسنده = مهدی اسماعیلی‌زاده
خصوصیات اپیدمیولوژیک و فراوانی طرح آناتومیکال بیماری کولیت اولسراتیو در مراجعین به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اهواز در سال‌های 1386-1390

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 276-282

رضا طاهرخانی؛ بیژن احمدی؛ فاطمه فرشادپور؛ مهدی اسماعیلی‌زاده؛ مجتبی دولتشاهی؛ منوچهر مکوندی؛ غلام‌رضا حمزوی


اثر تجویز عصارة گل انار بر میزان قند، انسولین، مقاومت به انسولین، پروفایل لیپیدی و فشارخون در موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با رژیم غنی از سوکروز

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 507-516

اکرم آهنگرپور؛ مهدی اسماعیلی‌زاده؛ نسرین اسحاقی؛ زهرا بهاری؛ حمیدرضا سمائی