نویسنده = مرجان جعفرصالحی
بررسی ارتباط بین اندکس‌های پلاکتی با وسعت بیماری عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماری ایسکمیک قلب

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 13-23

سید محمدحسن عادل؛ بابک پیامی؛ سید مسعود سیدیان؛ محمد ثقة الاسلامی؛ مرجان جعفرصالحی؛ شهرام ذاکرین