نویسنده = سید امیر حسینی
بیان نوترکیب انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس تیپ B به عنوان کاندیدای واکسن

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 653-664

10.22118/jsmj.2018.57807

سید امیر حسینی؛ فیروز ابراهیمی؛ شهرام نظریان؛ محمود حمیدی


ذرات شبه ویروسی: ساختمان، ویژگی و کاربرد آنها در واکسن

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 575-589

10.22118/jsmj.2017.54424

سید امیر حسینی؛ فیروز ابراهیمی؛ مجتبی سعادتی؛ جواد فتحی


سم ریسین: مکانیسم سمیت، روش های تشخیص، درمان و ایمنی زائی علیه آن

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 103-124

10.22118/jsmj.2017.46284

داود صادقی؛ فیروز ابراهیمی؛ مهدی زین الدینی؛ سید امیر حسینی؛ زهره هدایت منش


مقایسۀ کمی و کیفی روش‌های CTAB و SDS برای تخلیص DNA از گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.)

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 293-301

خلیل عالمی سعید؛ زهره هدایت‌منش؛ احمد حیدری؛ سید امیر حسینی؛ مسعود شمس‌بخش


تولید نانوذرات Al2O3 آلاییده‌شده با Ag برای کاربردهای زیستی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 25-29

امین گراوند؛ جواد خلیل‌زاده؛ منصور عسکری؛ سید امیر حسینی