کلیدواژه‌ها = کورتیزول
اثر 5 روز مکمل گیری ویتامین C بر استرس ایمونولوژیک ناشی از یک جلسه فعالیت هوازی درمانده ساز در زنان جوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22118/jsmj.2024.190212

مینو طالب زادگان؛ فخرالسادات هاشمی؛ الهام دهقان


مقایسه پاسخ سرمی ایمونوگلوبولین های A،G،M و کورتیزول متعاقب فعالیت های مقاومتی و تناوبی شدید

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 13-23

10.22118/jsmj.2017.46256

صدیقه کرم پور؛ روح اله ولی زاده؛ مهری درخشان نژاد؛ زهره هدایت منش


رابطة سطح سرمی کورتیزول و ویتامین C با چاقی

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 341-353

فاطمه صداقت؛ سمیرا ربیعی؛ رضا راست‌منش


تأثیر تمرینات هوازی و بی‌هوازی بر هورمون‌های تولید مثل، کورتیزول و پرولاکتین مردان

دوره 10، شماره 5، آذر و دی 1390، صفحه 545-553

10.22118/jsmj.2011.55440

مهدی صیفوریان؛ مسعود نیکبخت؛ محمدرضا دوستان؛ هادی فتحی‌مقدم