کلیدواژه‌ها = موش سوری
ویتامین E موجب کاهش آسیب کلیوی ناشی از اکستازی در موش سوری می شود

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1402

10.22118/jsmj.2023.384159.3043

معصومه زیرک جوانمرد؛ ندا عابدپور؛ امین عبدالله زاده فرد؛ پوریا رحیمی


اثر تجویز درون صفاقی ویتامین ب3 (نیاسین) بر مدل افسردگی پس از زایمان در موش های سوری ماده بالغ

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 449-456

10.22118/jsmj.2018.139112.1411

سیما پناهی زاده؛ سعید ولی پور چهارده چریک؛ مریم رفیعی راد


اثر عصارۀ هیدروالکلی دارچین بر ساختار بافت‌شناسی هیپوکامپ در موش‌های سوری اواریکتومی‌شده

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 73-83

طیبه محمدی؛ بابک محمدیان؛ سیدرضا فاطمی طباطبایی؛ مریم کلاهی