نویسنده = کورش یوسفی حسن آباد
آپتاسنسورهای نوری و معضل آلودگی‌های مواد غذایی با سرب

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 200-215

10.32598/JSMJ.20.3.2268

نورمحمد دانش؛ ابوالفضل دانش؛ کورش یوسفی حسن آباد؛ سید محمد تقدیسی حیدریان