نویسنده = مژگان قاری پور
بررسی اثر یک دوره بازتوانی قلبی بر تغییرات سطح BDNF و ظرفیت عملکردی در بیماران مبتلا به آنفارکتوس میوکارد حاد

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 456-463

10.32598/JSMJ.20.5.2244

محمدحسن علمازاده؛ غلامرضا شریفی؛ مژگان قاری پور؛ معصومه صادقی؛ الهام خسروی؛ شیوا علمازاده؛ لادن صادقیان؛ علی احمدی