گزارش مواردی از بستن مجرای شریانی باز با روش غیر جراحی نزد کودکان کمتر از 15 سال در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه قلب کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز، ایران.

2 گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز، ایران.

3 گروه نورولوژی کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور، اهواز، ایران.

4 اینترن، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: یکی از بیماری­های قلبی مادرزادی آسیانوتیک باز بودن مجرای شریانی (Patent Ductus Arteriosus) می­باشد. این مجرا تنه­ی اصلی شریان پولمونر را به آئورت نزولی وصل می­کند. بلافاصله پس از تولد با تنفس این مجرا به­صورت طبیعی بسته می­شود. در صورتیکه این مجرا به­صورت غیر طبیعی باز بماند، می­تواند باعث نارسایی قلبی و یا اندارتریت گردد و پیشنهاد می­شود که مجرا توسط روش­های جراحی یا غیر جراحی بسته گردد. هدف از این مطالعه بررسی استفاده از روشهای غیر جراحی به­عنوان اولین تجربه در درمان کودکان مبتلا به باز بودن مجرای شریانی در استان خوزستان است.
روش بررسی: 14 بیمار که PDA آنها توسط اکوکاردیوگرافی تشخیص داده شده است تحت بستن این مجرا به­وسیله­ی امپلاتزر یا کویل درحین آنژیوگرافی قرار گرفتند.
یافته­ها: باریک­ترین محل مجرا در سمت شریان پولمونر اندازه­ی متوسطی در حدود 7/3 میلی­متر داشت (اندازه بین 2/6-6/1 میلی­متر). در تمامی بیماران به­جز یک نفر بلافاصله پس از عمل، مجرا کاملاً بسته شد و در بیمار مورد نظر نیز در پیگیری سه ماه بعد مجرا بسته شده بود. هیچ­کدام از بیماران ما عوارض حاد و یا دیررس در پیگیری نداشتند. هیچکدام از بیماران عوارض حاد مثل خونریزی یا آمبولی پیدا نکردند. عوارض دیررس نیز در پیگیری مشاهده نشد. یک نفر از بیماران نشت خفیف داشت که در پیگیری برطرف شد.
 نتیجه­گیری: در این اولین تجربه­ی ما بی خطر بودن استفاده از امپلاتزر یا کویل در بستن PDA مشاهده شد و بستن PDA با این روش توصیه می­گردد.
 

کلیدواژه‌ها


-Moore P, Michael M. Brook MD, Michael A, Heymann MD. Patent Ductus Arteriosus and Aortopulmonary Window. In: Moss AJ, Allen HD, Driscoll DJ, Shaddy RE, Feltes TF. Moss and Adams' heart disease in infants, children, and adolescents: including the fetus and young adults. 7th ed. Philadelphia: Wolters Klumer/Lippincott Williams & Wilkins; 2008. p.683-702.
2-Alzamora-Castro V, Battilana G, Abugattas R, Sialer S. Patent ductus arteriosus and high altitude. Am J Cardiol 1960;5:761–3.
3-Rudolph AM, Drorbaugh JE, Auld PA, Rudolph AJ, Nadas AS, Smith CA, et al. Studies on the circulation in the neonatal period. The circulation in the respiratory distress syndrome. Pediatrics 1961;27:551–66.
4-Danilowicz D, Rudolph AM, Hoffman JI. Delayed closure of the ductus arteriosus in premature infants. Pediatrics 1966;37(1):74–8.
5-Siassi B, Emmanouilides GC, Cleveland RJ, Hirose F. Patent ductus arteriosus complicating prolonged assisted ventilation in respiratory distress syndrome. J Pediatr 1969;74(1):11–9.
6-Kitterman JA, Edmunds LH Jr, Gregory GA, Heymann MA, Tooley WH, Rudolph AM. Patent ducts arteriosus in premature infants. Incidence, relation to pulmonary disease, and management. N Engl J Med 1972;287(10):473–7.
7-Clyman RI, Jobe A, Heymann MA, Ikegami M, Roman C, Payne B, et al. Increased shunt through the patent ductus arteriosus after surfactant replacement therapy. J Pediatr 1982;100(1):101–7.
8-Heymann MA, Rudolph AM, Silverman NH. Closure of the ductus arteriosus in premature infants by inhibition of prostaglandin synthesis. N Engl J Med 1976;295(10):530–3.
9-Mahony L, Carnero V, Brett C, Heymann MA, Clyman RI. Prophylactic indomethacin therapy for patent ductus arteriosus in very-low-birth-weight infants. N Engl J Med 1982;306(9):506–10.
10-Keller RL, Tacy TA, Fields S, Ofenstein JP, Aranda JV, Clyman RI. Combined treatment with a nonselective nitric oxide synthase inhibitor (I-NMMA) and indomethacin increases ductus constriction in extremely premature newborns. Pediatr Res 2005;58(6):1216–21.
11-Thomas RL, Parker GC, Van Overmeire B, Aranda JV. A meta-analysis of ibuprofen versus indomethacin for closure of patent ductus arteriosus. Eur J Pediatr 2005;164(3):135–40.
12-Aranda JV, Thomas R. Systematic review: intravenous Ibuprofen in preterm newborns. Semin Perinatol 2006;30(3):114–20.
13-Mitchell SC, Korones SB, Berendes HW. Congenital heart disease in 56,109 births. Incidence and natural history. Circulation 1971;43(3):323–32.
14-Patel HT, Cao QL, Rhodes J, Hijazi ZM. Long-term outcome of transcatheter coil closure of small to large patent ductus arteriosus. Catheter Cardiovasc Interv 1999;47(4):457–61.
15-Alwi M, Kang LM, Samion H, Latiff HA, Kandavel G, Zambahari R. Transcatheter occlusion of native persistent ductus arteriosus using conventional Gianturco coils. Am J Cardiol 1997;79(10):1430–2.
16-Masura J, Tittel P, Gavora P, Podnar T. Long-term outcome of transcatheter patent ductus arteriosus closure using Amplatzer duct occluders. Am Heart J 2006;151(3):755.e7–10.
17-Masura J, Walsh KP, Thanopoulous B, Chan C, Bass J, Goussous Y, et al. Catheter closure of moderate- to large-sized patent ductus arteriosus using the new Amplatzer duct occluder: immediate and short-term results. J Am Coll Cardiol 1998;31(4):878–82.
18-Hazama S, Sakamoto I, Yamachika S, Ariyoshi T, Takai H, Eishi K. Endovascular surgery using an original occluder for patent ductus arteriosus in an adult patient. Jpn J Thorac Cardiovasc Surg 2005;53(1):58-61.
19- Azhar AS, Abd El-Azim AA, Habib HS. Transcatheter closure of patent ductus arteriosus: Evaluating the effect of the learning curve on the outcome. Ann Pediatr Cardiol 2009;2(1):36-40.
20-Al-Motarreb A, Al-Hammadi M, Shamsan M, Kherbash H, Al-Hakeem F. Percutaneous transcatheter closure of patent ductus arteriosus using amplatzer duct occluder: First yemeni experience.  J Gulf Heart Assoc 2006;7(3):101-4.
21-Wiyono SA, Witsenburg M, de Jaegere PP, Roos-Hesselink JW. Patent ductus arteriosus in adults: Case report and review illustrating the spectrum of the disease. Neth Heart J 2008;16(7-8):255–9.
22-Vázquez-Antona CA, Vallejo M, Becerra RB, González A, Hernández AB, Barrón JV. [Treatment of patent ductus arteriosus. Comparison of costs between surgical and trans-catheter closures in a public institution]. Arch Cardiol Mex 2004;74(4):276-82. [In Spanish]
23-Jan SL, Hwang B, Fu YC, Chi CS. Transcatheter closure of a large patent ductus arteriosus in a young child using the Amplatzer duct occluder. Pediatr Cardiol 2005;26(5):703-6.
24-Pass RH, Hijazi Z, Hsu DT, Lewis V, Hellenbrand WE. Multicenter USA Amplatzer patent ductus arteriosus occlusion device trial: initial and one-year results. J AM Coll Cardiol 2004:44(3):513-9.