گزارش دو مورد شکم‌ حاد در Situs Inversus

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

درد شکم یکی از شایع­ترین شکایات در بیماران مراجعه­کننده به اورژانس است. برآورد می­شود که 4 تا 8 درصد مراجعات بزرگسالان به اورژانس به­خاطر درد شکم باشد. علل درد شکم متعدد و متنوع بوده و بسته به سن، جنس و زمینه­ی فیزیولوژیک یا پاتولوژیک و یا تکاملی فرد لیست تشخیص­های افتراقی متغیر و معمولاً مفصل است. تظاهرات شکم حاد جراحی در بیماران مبتلا به وارونگی احشاء متفاوت می­باشد. روند تکاملی عصبی احشاء شکمی در وارونگی احشاء به صورت طبیعی است و بروز درد شکم حاد همانند افراد بدون وارونگی احشاء بوده و در همان محل اصلی حس می­باشد.
در این مقاله گزارش دو مورد شکم حاد جراحی، آپاندیسیت حاد و التهاب کیسه صفرا، که با بروز درد و تندرنس در سمت راست شکم مراجعه کردند که در بررسی بعدی و حین عمل معلوم شد که دچار وارونگی احشاء (Situs Inversus ) می­باشند.

کلیدواژه‌ها


 
1-Ali E. Ucar, Emre Ergul, Recep Aydin, Yigit M. Ozgun & Birol Korukluoglu: Left-Sided Acute Appendicitis With Situs Inversus Totalis: The Internet Journal of Surgery. 2007; 12) 2 (
2-Nelson MJ, Pesola GR. Left lower quadrant pain of unusual cause. J Emerg Med 2001;20(3):241-5
3-Contini S, Dalla Valle R, Zinicola R. Suspected appendicitis in situs inversus totalis: an indication for a laparoscopic approach. Surg Laparosc Endosc 1998;8(5):393-4.
4-Demetriades H, Botsios D, Dervenis C, Evagelou J, Agelopoulos S, Dadoukis J. Laparoscopic cholecystectomy in two patients with symptomatic cholelithiasis and situs inversus totalis. Dig Surg 1999;16(6):519-21.
5-van Steensel CJ, Wereldsma JC. Acute appendicitis in complete situs inversus. Neth J Surg 1985;37(4):117-8
6-Blegen HM. Surgery in sirus inversus. Ann Surg 1949;129(2):244-59.
7-Owen-Smith MS. Acute left-sided appendicitis. Br J Surg 1969;56(3):233-4.