دوره و شماره: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 139، مهر و آبان 1401 
تعیین ژنوتایپ استرین های آکانتامبا جداشده از حلق و بینی افراد با نقص سیستم ایمنی

صفحه 460-473

10.32598/JSMJ.21.4.2181

رویا علاسوند جوادی؛ مهدی تولا؛ ملوک بیرم وند؛ سمیرا رزاقی؛ رضا ارجمند


تأثیر تمرین تناوبی شدید و مکمل الاژیک اسید بر عوامل آنتی اکسیدانی و استرس اکسیداتیو زنان چاق: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور

صفحه 586-599

10.32598/JSMJ.21.4.2515

مرجان منصوری دارا؛ نیلوفر رجایی قاسم قشلاقی؛ فائزه حیدری؛ فرشاد غزالیان؛ سحر ابراهیمی؛ روشن عسکری؛ فرجام راشدی