دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. گزارش اولین دایورتیکولکتومی آندوسکوپیک در جنوب غرب ایران برای دابورتیکول زنکر بزرگ در یک بیمار 95 ساله

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1400

10.22118/jsmj.2022.309558.2667

پژمان علوی نژاد؛ اعظم ستاری؛ سمیرا محمدی


3. تأثیر زمان خروج سوند ادراری بر رضایتمندی بیماران دچار شکستگی اندام تحتانی تحت عمل جراحی از وضعیت دفع ادراری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

10.22118/jsmj.2021.257012.2289

آرپی مانوکیان


4. بررسی اثرات ضد سرطانی و ضد باکتریایی فراکشنهای پروتئینی جدا شده از سم مار شاخدار ایرانی به روش In-vitro

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

10.22118/jsmj.2020.194267.1846

جمیل زرگان؛ مجید میرزایی ندوشن؛ ثباتی حسین؛ اشکان حاجی نورمحمدی؛ حمیدرضا گودرزی؛ فیروز ابراهیمی