دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب هوازی و مقاومتی بر سطوح پلاسمایی آیریزین، فولیستاتین و FGF21 در زنان بهبود یافته از کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22118/jsmj.2023.410444.3197

پریسا امیری فارسانی؛ فرشاد غزالیان؛ سارا مبارک؛ عصمت رادمنش؛ ماندانا غلامی