دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی علت شناسی و شیوع انواع شکستگی های فک و صورت در مراجعین کودک (1تا 12 سال) به بیمارستان امام خمینی اهواز در بازه 5 ساله (از سال 1393 تا 1398)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.22118/jsmj.2022.323355.2753

رقیه باغنده؛ میلاد علی کاظمی؛ ارشاد همتی


تاثیر تمرین تناوبی شدید و مکمل الاژیک اسید بر عوامل آنتی اکسیدانی و استرس اکسیداتیو زنان چاق: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.22118/jsmj.2022.285977.2515

مرجان منصوری دارا؛ فائزه حیدری؛ فرشاد غزالیان؛ سحر ابراهیمی؛ روشن عسکری؛ فرجام راشدی


مروری بر عوارض شناختی ناشی از دیابت نوع 1: مروری روایتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.22118/jsmj.2022.350899.2884

اکبر قلاوند؛ مهسا آزادی؛ زهرا محمدپور؛ ناهید قلاوند؛ مهرانگیز قلاوند؛ ماریا قلاوند


بررسی رابطه بین پرفشاری خون و برخی عوامل مرتبط در پناهندگان افغانستانی مقیم اصفهان در سال 2019

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.22118/jsmj.2023.365299.2959

مینا جوزی؛ زکیه محمدی؛ معصومه جلیلی؛ طیبه غلامی؛ محمد علی نعلبندیان


مقایسه میزان آگاهی، نگرش و عملکرد والدین از روش ‌های پیشگیری از پوسیدگی در دو گروه از کودکان دبستانی با دندان ‌های مولر اول دائمی پایین سالم و دارای پوسیدگی در شهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22118/jsmj.2023.340356.2833

میلاد سروری؛ سپیده اسدی عیدی وند؛ پگاه راهبر؛ معصومه خاتمی نیا