موضوعات = پزشکی
اثر تمرینات هوازی منظم و مصرف ملاتونین بر فعالیت ژن های NF-κB و Nrf2 و عوامل اکسیدانی در بافت قلب رت های صحرایی نر مدل دیابت نوع 1

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

10.22118/jsmj.2024.428804.3317

علی امینی پارسا؛ مارینا شریعتی؛ مطهره جوبند


بررسی میزان بروز سل در جمعیت شهر همدان حین شیوع کووید-19 و مقایسه آن با زمان مشابه یکسال قبل از شیوع بیماری

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

10.22118/jsmj.2024.442518.3411

مریم آدابی؛ بشرا زارعی؛ فاطمه کاوه؛ مرضیه مویدی دانا؛ حسین قادری


بررسی فراوانی انجام کلیپس‌گذاری در بیماران مبتلا به سرطان پستان در جنوب غرب ایران: یک مطالعه گذشته‌نگر

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

10.22118/jsmj.2024.433830.3359

ساسان رزمجو؛ سمیرا رزاقی؛ سماء کردی؛ عطاء الله رسولی


مقایسه معیار های بستری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان با علائم بیماری کووید 19 با گاید لاین کشوری تشخیصی- درمانی کووید 19

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

10.22118/jsmj.2024.436504.3385

معصومه رستمی؛ عاطفه زاهدی؛ ایرج صالحی؛ زیبا محمدی؛ معصومه نجفی


بررسی بقاء کوتاه مدت و برخی از فاکتورهای پیش بینی کننده در بیماران سکته قلبی حاد شهر دزفول در سال 99-1398

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

10.22118/jsmj.2024.432940.3350

حکیمه سعادتی فر؛ پیمان رضایی طاهری؛ عزیز کسانی


بررسی سطح مهارتهای تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آبادان

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 692-702

10.22118/jsmj.2024.420007.3262

محمدمهدی علی نژاد؛ باقر پهلوان زاده؛ جمشید بهمئی؛ ابراهیم خرازی نژاد


مقایسه اثر بخشی کرم بی حس کننده EMLA، ژل لیدوکاین 2درصد و کیسه یخ بر شدت درد ناشی از رگ گیری با آنژیوکت در کودکان 12-6 ساله

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 743-756

10.22118/jsmj.2024.435661.3375

اکرم همتی پور؛ هوشنگ علیجانی؛ کوروش زارع؛ شهناز رستمی؛ اعظم جهانگیری مهر


تعیین میزان شیوع تب بعد از عمل جراحی مادرزادی قلب در کودکا ن

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 744-750

10.32592/JSMJ.22.6.744

فاطمه جواهر فروش زاده؛ نادیا فرضعلیوند؛ محمد علی شیخی


بررسی تاثیر آنتی هیستامین ها در مدیریت SARS-COV-2 :یک مطالعه نظام مند

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 767-777

10.22118/jsmj.2024.429315.3322

طوبی مومن؛ نیروانا تواهن؛ شادی اسعدسامانی


بررسی تغییرات الکترولیتی بیماران کووید -19 بستری شده در بخش مراقبت های ویژه

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 823-834

doi.org/10.32592/JSMJ.22.6.823

رضا باغبانیان؛ محسن سوائی؛ فاطمه کریمی؛ فاطمه جهانگیری مهر؛ محبوبه رشیدی


نقش پیش آگهی دهنده ی گیرنده ی فاکتور رشد اپیدرمال در بیماران با آدنوکارسینوم ریه

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 555-564

10.32592/JSMJ.22.5.555

شکوه تقی پور ظهیر؛ سجاد صادقی نژاد علم آبادی؛ سید محمدرضا مرتضوی زاده؛ Farzan SafiDahaj


مقایسه ی خودکارآمدی عملکرد بالینی مراقبان سلامت ماما و غیرمامای شاغل در مراکز بهداشتی شهر اهواز

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 565-573

10.32592/JSMJ.22.5.565

نادیا گروشاتی؛ پروانه موسوی؛ بهمن چراغیان؛ زهرا عباسپور