موضوعات = پزشکی
تاثیر جنسیت و هورمون های جنسی بر روی SARS-COV-2: یک مقاله مروری

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1402

10.22118/jsmj.2023.368210.2979

عرفان ذاکر؛ حسین انصاری نیا؛ فاطمه زارع


اثر تمرینات تناوبی بر سطح سرمی آپلین 17 و بهبود جریان خون عروقی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1402

10.22118/jsmj.2023.374754.3000

حمید طالبی فرد؛ حبیب اصغرپور؛ رضا رضایی شیرازی؛ عبدالامیر سیاری


ویتامین E موجب کاهش آسیب کلیوی ناشی از اکستازی در موش سوری می شود

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1402

10.22118/jsmj.2023.384159.3043

معصومه زیرک جوانمرد؛ ندا عابدپور؛ امین عبدالله زاده فرد؛ پوریا رحیمی


بررسی مقایسه‌ای دو ابزار برادن و واترلو در پیش‌بینی میزان بروز زخم بستر در بخشهای مراقبت‌های ویژه

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1402

10.22118/jsmj.2023.379042.3024

امیر شاه زیدی؛ حجته الله یوسفی؛ مریم السادات هاشمی؛ فاطمه گرجی ورنوسفادرانی


بررسی شاخص خورانش سالم (Healthy Eating Index)، سطوح سرمی روی و 25 هیدروکسی ویتامین D، در افراد مبتلا به سرطان پروستات و افراد سالم

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1402

10.22118/jsmj.2023.400895.3153

مسعود ویسی؛ علی پورقیومی؛ محسن سرکاریان؛ مجید محمد شاهی؛ محمد حسین حقیقی زاده


بررسی دقت دستگاه کاردیوگونیومتری در تشخیص بیماری ایسکمی قلب در بیماران دیابتی

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1402

10.22118/jsmj.2023.411363.3206

احمدرضا عصاره؛ عبدالرحیم نجات بخش؛ حبیب حی بر


بررسی وضعیت کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور در شهرستان اهواز 1401

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1402

10.22118/jsmj.2023.416458.3233

همایون یوسفی؛ فرامرز زکوی؛ ماریا چراغی؛ هاشم محمدیان پستکان؛ علیرضا کریمی ملایر


سرواپیدمیولوژی بیماران مشکوک به تیفوئید ارجاع شده به آزمایشگاه جهاد دانشگاهی اهواز در یک دوره 10 ساله) 99 - 1390 )

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 149-158

10.22118/jsmj.2023.371140.2990

عبدالحسین شکورنیا؛ مهرآگین مهمدی؛ مهری غفوریان؛ سمانه صالحی پور باورصاد؛ فاطمه احمدی


مقایسه دزیمتری رژیم های تقطیع دوز مختلف در رادیوتراپی سرطان پستان حفظ شده

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1402

10.22118/jsmj.2023.380791.3031

بهاره ارجمند؛ ناهید چگنی؛ امیر دانیایی؛ فرشید محمودی؛ علی باقری؛ سمیرا رزاقی؛ ناصر رسولی؛ آرزو کریمی؛ امل ساکی مالحی؛ مریم حزباوی