موضوعات = پزشکی
بررسی علت شناسی و شیوع انواع شکستگی های فک و صورت در مراجعین کودک (1تا 12 سال) به بیمارستان امام خمینی اهواز در بازه 5 ساله (از سال 1393 تا 1398)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.22118/jsmj.2022.323355.2753

رقیه باغنده؛ میلاد علی کاظمی؛ ارشاد همتی


مروری بر عوارض شناختی ناشی از دیابت نوع 1: مروری روایتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.22118/jsmj.2022.350899.2884

اکبر قلاوند؛ مهسا آزادی؛ زهرا محمدپور؛ ناهید قلاوند؛ مهرانگیز قلاوند؛ ماریا قلاوند


بررسی وضعیت پریودنتال در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیوی

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 498-505

10.32598/JSMJ.20.5.2679

لیلا گل پسندحق؛ آذرنوش آریان کیا؛ حشمت اله شهبازیان