کلیدواژه‌ها = اهواز
ویژگ یهای جمعی تشناختی، بالینی و رادیولوژیک بیماران مبتلا به هیداتیدوز مراجع هکننده به بیمارستا نهای شهر اهواز طی سا لهای 1398 - 1396

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 486-497

10.32598/JSMJ.20.5.2516

سمیه میرزاوند؛ ملوک بیرم وند؛ عبداله رفیعی؛ امین بحرینی؛ بهمن چراغیان؛ عظیم معتمدفر؛ عبدالهادی جهانشاهی


ارزیابی رضایتمندی از ارتزهای اندام تحتانی و خدمات پس از آن در کاربران شهر اهواز

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 53-63

10.22118/jsmj.2020.229477.2073

محدثه صالحی نجف آبادی؛ محمد خیاط زاده ماهانی؛ میمنت اکبری؛ مریم مرادی؛ آسیه اکملی


ارتباط سنجی تغییرات آلودگی هوای شهری با میزان مرگ بیماران قلبی عروقی و تنفسی «مطالعه موردی شهر اهواز دربازه زمانی 1387 لغایت 1396»

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 501-514

10.22118/jsmj.2020.255524.2274

غلامرضا ساری زاده؛ نعمت اله جعفرزاده؛ فرامرز معطر؛ مریم محمدی روزبهانی؛ یاسر طهماسبی


بررسی میزان بقای 1، 5 و 10 ساله بیماران پیوند کلیه و گرافت در خوزستان بین سال های 1387 تا 1397

دوره 18، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 533-546

10.22118/jsmj.2020.203162.1847

پریسا بهبهانی؛ سیدسیف‌الله بلادی موسوی؛ شکوه شایانپور؛ فاطمه حیاتی؛ حشمت اله شهبازیان


ارتباط بین نزدیک بینی و نمره هوش در دانش آموزان دبیرستانی: مطالعه اپیدمیولوژیک چند مرکزی

دوره 18، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 153-159

10.22118/jsmj.2019.183797.1649

غلامرضا خاتمی نیا؛ محمد عامریان؛ زینب شجیرات؛ الهام قاسمی راد


ارزیابی علل همسرآزاری در مراجعین به سازمان پزشکی قانونی خوزستان بین سال های 1395 - 1396

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 59-69

10.22118/jsmj.2019.165346.1555

راهله کردی؛ فرخنده جمشیدی؛ فریبا لیمویی؛ سید فرزاد حسینی بهبهانی


بررسی شیوع انگلهای روده‌ای در کودکان مراجعه‌کننده به بیمارستان ابوذر اهواز

دوره 13، شماره 6، مهر و آبان 1396، صفحه 627-633

رضا غفاری؛ عبدالله رفیعی؛ مهدی تولا


شیوع سندرم تری‌گلیسرید (TG) بالا و کلسترول HDL پایین و نسبت TG/HDL بالا در افراد بزرگسال شهر اهواز

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 85-93

لیلا مرادی؛ سید محمود لطیفی؛ حاجیه بی‌بی شهبازیان؛ ارمغان مروج ال علی


عوامل مؤثر بر پذیرش اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در اهواز

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 87-75

عبدالحسین شکورنیا؛ معصومه دهدشتی لسانی؛ ایمان ممبینی؛ سیامک بقایی


بررسی 5 سالۀ علایم بالینی و علل زمینه‌ای سینوزیت قارچی مهاجم در اهواز

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 129-134

سهیلا نیک‌اخلاق؛ نادر صاکی؛ عبدالله رفیعی؛ مرتضی محمدی؛ مریم شاهرخی


بررسی شیوع آلرژن‌های تنفسی در بیماران آلرژیک در اهواز

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 81-90

عبدالحسین شکورنیا؛ محمدعلی عصاره زادگان؛ علیرضا مظفری؛ قدرت‌الله شاکری نژاد؛ ناجی منشداوی؛ اکرم امینی؛ رضا نوروزی راد


اثر پرتو درمانی به گردن بر کیفیت صدای بیمار

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 519-525

سهیلا نیک اخلاق؛ نادر صاکی؛ مینا نجارزاده؛ سارا صاکی؛ منظر مجلسی


بررسی آلودگی‌های انگلی سبزیجات خام مصرفی در شهر اهواز

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1390، صفحه 657-664

10.22118/jsmj.2012.55137

محمود راهدار؛ بابک وزیریان؛ مریم غلامی؛ صبا گرشاسبی