کلیدواژه‌ها = ایدز
رویکردی نو در ارتقاء سلامت زوجین HIV مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری ماهشهر: یک مطالعه کیفی

دوره 19، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 373-383

10.22118/jsmj.2020.221104.2005

بهاره حبیبی؛ عباس امان الهی؛ غلامرضا رجبی؛ حمید فرهادی راد؛ خالد اصلانی


اثربخشی مداخله واژگان هسته ای بر کودک مبتلا به ایدز با اختلال گفتاری

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 369-377

10.22118/jsmj.2017.49829

زهرا ایلخانی؛ بیژن شفیعی؛ مرتضی فرازی


اثربخشی مداخله واژگان هسته ای بر کودک مبتلا به ایدز با اختلال گفتاری (گزارش موردی)

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1396

10.22118/jsmj.2017.144100

زهرا ایلخانی؛ بیژن شفیعی؛ مرتضی فرازی