کلیدواژه‌ها = پرفشاری خون
بررسی رابطه بین پرفشاری خون و برخی عوامل مرتبط در پناهندگان افغانستانی مقیم اصفهان در سال 2019

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.22118/jsmj.2023.365299.2959

مینا جوزی؛ زکیه محمدی؛ معصومه جلیلی؛ طیبه غلامی؛ محمد علی نعلبندیان