کلیدواژه‌ها = مرینات فانکشنال
تأثیر شانز ده هفته تمرینات فانکشنال بر کیفیت زن دگی و سلامت روان پرسنل نظامی

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 446-455

10.32598/JSMJ.20.5.2234

سعید رحیمی احمدی بلدی؛ وحید تادیبی؛ صدیقه حسین پور دلاور؛ احسان امیری؛ محمد جلیل وند