کلیدواژه‌ها = آگاهی
مقایسه میزان آگاهی، نگرش و عملکرد والدین از روش ‌های پیشگیری از پوسیدگی در دو گروه از کودکان دبستانی با دندان ‌های مولر اول دائمی پایین سالم و دارای پوسیدگی در شهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22118/jsmj.2023.340356.2833

میلاد سروری؛ سپیده اسدی عیدی وند؛ پگاه راهبر؛ معصومه خاتمی نیا


بررسی ارتباط آگاهی با میزان رعایت اصول استاندارد در کار با داروهای شیمی درمانی در کارکنان پرستاری

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 169-179

مهرناز احمدی؛ صدیقه فیاضی؛ سید محمود لطیفی