کلیدواژه‌ها = کافئین
اثر مکمل دهی کافئین و تمرینات تناوبی پر شدت بر فشار اکسایشی میوکارد مو شهای صحرایی نر ویستار

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 448-458

10.32598/JSMJ.21.3.2760

صفر صفرزاده گرگری؛ اصغر توفیقی؛ افشار جعفری؛ جواد طلوعی آذر؛ فرشته فرجدخت آلچین


مقایسه اثر همزمان مصرف طولانی مدت مکمل کافئین و تمرینات ورزشی بر سطوح سرمی اینترلوکین- 6 و ترکیب بدن در مردان چاق

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 54-67

10.32598/JSMJ.21.1.2481

جمال رسول پور؛ هادی قرنی؛ عزیز زینی وند لرستانی؛ وحید تایید؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ نجم الدین اسپندار؛ جلال شیرزاد