کلیدواژه‌ها = سرطان پروستات
ارتباط بین حجم و سرم آنتیژن اختصاصی پروستات با نمایه ی توده ی بدنی در مردان بالای 40 سال

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 673-681

10.61186/jsmj.22.5.673

سجاد شجاعی؛ محمد قاسم حنفی؛ محسن سرکاریان؛ زهرا فاضلی نژاد


بررسی شاخص خورانش سالم ) Healthy Eating Index (، سطوح سرمی روی و 25 هیدروکسی ویتامین D، در افراد مبتلا به سرطان پروستات و افراد

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 333-344

10.32592/JSMJ.22.3.333

علی پورقیومی؛ مسعود ویسی؛ محسن سرکاریان؛ مجید محمد شاهی؛ محمد حسین حقیقی زاده