کلیدواژه‌ها = سن
ارتباط بین حجم و سرم آنتی ژن اختصاصی پروستات با نمایه توده بدنی در مردان بالای 40 سال

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 290-298

10.22118/jsmj.2024.414464.3220

سجاد شجاعی؛ محمد قاسم حنفی؛ محسن سرکاریان؛ زهرا فاضلی نژاد


آیا بیماری عروق کرونر در بیماران جوان مراجعه‌کننده به بیمارستان دانشگاهی افزایش یافته است؟

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 428-435

مسعود سیدیان؛ فرزانه احمدی؛ سید محمد حسن عادل؛ مصطفی آریافر؛ لیدا اصغری‌نژاد؛ مرجان جعفر صالحی؛ ملوک سالم‌زاده