کلیدواژه‌ها = خشونت عاطفی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی علل همسرآزاری در مراجعین به سازمان پزشکی قانونی خوزستان بین سال های 1395 - 1396

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 59-69

10.22118/jsmj.2019.165346.1555

راهله کردی؛ فرخنده جمشیدی؛ فریبا لیمویی؛ سید فرزاد حسینی بهبهانی