کلیدواژه‌ها = وزن
تأثیر تمرینات تناوبی با شدت زیاد بر GLP-1، اشتها و وزن در موش‌های چاق

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 290-299

10.32598/JSMJ.20.3.1975

محمد حسین سپهری؛ جواد نعمتی؛ مریم کوشکی جهرمی؛ محمدهادی اسکندری؛ فرهاد دریانوش


بررسی ارتباط فشار خون با قد و وزن در کودکان 7 تا 11 ساله شهرستان اهواز

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 573-580

پریسا عموری؛ محمد امیر احمدی؛ سید اسماعیل خوشنام


ارزیابی وضعیت تن سنجی و عوامل مرتبط با کنترل بیماری در مبتلایان به فنیل کتونوری در استان خوزستان

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 21-30

مونا زنده دل؛ مهتاب تمیمی؛ مسعود زادکرمی؛ مجید کاراندیش؛ مجید امین زاده