کلیدواژه‌ها = سرب
انداز ه گیری غلظت سرب در خون بیماران تحت عمل آپاندکتومی و کول هسیستکتومی

دوره 20، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 536-543

10.32598/JSMJ.20.6.2304

آرمین محمدی؛ احمد قربانی؛ محمد کارگر؛ خلیل کاظم نیا


آپتاسنسورهای نوری و معضل آلودگی‌های مواد غذایی با سرب

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 200-215

10.32598/JSMJ.20.3.2268

نورمحمد دانش؛ ابوالفضل دانش؛ کورش یوسفی حسن آباد؛ سید محمد تقدیسی حیدریان