کلیدواژه‌ها = انفورماتیک پزشکی
بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در مطب‌های دندانپزشکی: مطالعه توصیفی-مقطعی

دوره 17، شماره 5، بهمن و اسفند 1397، صفحه 491-501

10.22118/jsmj.2019.158941.1540

آوا ابوالقاسم روشنی؛ الناز ترتیفی؛ منیژه جمشیدی؛ سیده فاطمه شیخ الاسلامی؛ علی محمد هادیان فرد