کلیدواژه‌ها = فشار خون
تأثیر هشت هفته تمرین هایی هوازی و مصرف آجیل سویا بر عملکرد قلبی-عروقی در زنان یائسه

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 88-98

10.22118/jsmj.2023.365149.2958

شیرین مهرجویی؛ الهام فرهادفر؛ لیلا مومنی


بررسی ارتباط فشار خون با قد و وزن در کودکان 7 تا 11 ساله شهرستان اهواز

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 573-580

پریسا عموری؛ محمد امیر احمدی؛ سید اسماعیل خوشنام