کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی مروری اپیدمیولوژی لیشمانیوز در ایران و خاورمیانه در دو دهه اخیر

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 86-101

10.32598/JSMJ.20.2.6

محمد حسین فیض حداد؛ عبدالعزیز قرایی؛ مهری شریفی نیا


رابطة سطح سرمی کورتیزول و ویتامین C با چاقی

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 341-353

فاطمه صداقت؛ سمیرا ربیعی؛ رضا راست‌منش