کلیدواژه‌ها = نگرش
مقایسه میزان آگاهی، نگرش و عملکرد والدین از روش ‌های پیشگیری از پوسیدگی در دو گروه از کودکان دبستانی با دندان ‌های مولر اول دائمی پایین سالم و دارای پوسیدگی در شهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22118/jsmj.2023.340356.2833

میلاد سروری؛ سپیده اسدی عیدی وند؛ پگاه راهبر؛ معصومه خاتمی نیا


نگرش زنان 40-60 سالۀ شهر اهواز نسبت به یائسگی و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 293-300

شیرین زرگر شوشتری؛ حمیده یزدی‌زاده؛ سمیه مکوندی


مقایسة نگرش نسبت به خودکشی و پیش‌گیری از آن در دانشجویان پزشکی قبل و بعد از دورة کارآموزی

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 685-695

نیلوفر خواجه‌الدین؛ محمد علی قاسمی‌نژاد؛ فرزانه هومن