کلیدواژه‌ها = تمرین ورزشی
اثر تمرینات تناوبی بر سطح سرمی آپلین 17 و بهبود جریان خون عروقی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1402

10.22118/jsmj.2023.374754.3000

حمید طالبی فرد؛ حبیب اصغرپور؛ رضا رضایی شیرازی؛ عبدالامیر سیاری


اثر مکمل گانودرما و تمرینات ورزشی منتخب بر کنترل گلیسمی در پسران مبتلا به دیابت نوع 1

دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 356-365

10.32598/JSMJ.20.4.2426

اکبر قلاوند؛ حسین ساکی؛ فرزاد ناظم؛ نسیم خادمی طاب؛ حافظ بهزادی نژاد؛ محسن بهبودی؛ فاطمه ضیغمی


تاثیر سه شیوه مختلف تمرین ورزشی بر پروفایل لیپیدی خون، فتوئین ـA (Fetuin-A) و فاکتور رشد فیبروبلاست ـ 21 (FGF-21) بافت چربی احشایی رت‌های صحرایی چاق

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 109-122

10.22118/jsmj.2020.209748.1923

عارف حبیبی؛ اصغر توفیقی؛ فیروز قادری پاکدل؛ جواد طلوعی آذر؛ مهسا احسانی فر