کلیدواژه‌ها = لکنت
اثربخشی برنامه کمپرداون در کاهش شدت لکنت نوجوانان مبتلا به لکنت کرد زبان در ایران

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 876-892

10.32598/JSMJ.21.6.2818

بیژن شفیعی؛ زهرا دین دوست؛ حمید کریمی


تعیین اثر بخشی روش های درمانی مستقیم، غیر مستقیم و ترکیبی بر شدت لکنت کودکان پیش دبستانی

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 203-224

10.22118/jsmj.2018.66807

بیژن شفیعی؛ سالار فرامرزی؛ احمد عابدی؛ علی دهقان؛ رونالد سی شرر


مطالعه موردی تأثیر روش گفتار هجایی در درمان لکنت سه کودک دارای سندرم داون

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 513-520

پیمان زمانی؛ سیده مریم موسوی؛ حسین رضایی