کلیدواژه‌ها = پارکینسون
بررسی میزان افسردگی در بیماران مبتلا به پارکینسون و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک و بالینی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان گلستان

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 77-84

10.22118/jsmj.2020.226905.2054

معصومه نظری نسب؛ سعیده نگهبان؛ مریم منصورزاده نیکپور؛ داود شلیل احمدی


مقایسه اکوستیکی واکه‌های افراشته و افتاده با وضوح ادراکی‌ گفتار در مردان مبتلا به پارکینسون و عادی

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 385-392

شیوا جوادی‌پور؛ علی قربانی؛ نگین مرادی؛ حمید نورالهی‌مقدم؛ احسان نادری فر