کلیدواژه‌ها = دندان نهفته
بررسی ارتباط بین نوع نهفتگی مولر سوم مندیبل و پوسیدگی سطح دیستال مولر دوم مندیبل

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 547-553

10.22118/jsmj.2017.54355

حمید رضا فلاحی؛ آرش دباغی؛ نرگس خاتون الماسی


بررسی تأثیر جراحی دندان عقل نهفته، بر میزان باز شدن دهان

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 41-49

علی حسین مسگرزاده؛ آرزو حسنپور کاشانی؛ مجید جعفری