کلیدواژه‌ها = غربالگری قبل از ازدواج
شیوع انواع هموگلوبینوپاتی در مردان متقاضی ازدواج مراجعه‌کننده به آزمایشگاه‌های مراکز بهداشت و درمان شهرستان شوشتر

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 505-513

محمدرضا افشارمنش؛ روح‌اله موسوی دهموردی؛ سعید شیرعلی؛ محمدعلی جلالی‌فر؛ لیلا معین‌زاده