کلیدواژه‌ها = مال اکلوژن
ارتباط ایندکس صورتی و خصوصیات لبخند در افراد 35 - 20 ساله در شهر اهواز

دوره 20، ویژه نامه، بهمن و اسفند 1400، صفحه 652-663

10.32598/JSMJ.20.2331

ماشاءاله خانه مسجدی؛ لیلا بصیر؛ مهرناز نوراله


تعیین نیاز به درمان ارتودنسی بر اساس ایندکس پیچیدگی، نتیجه و نیاز به درمان (ICON) در دانش‌آموزان 12-15 سالۀ شهرستان اهواز در سال 93-1392

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 385-392

ماشاءاله خانه مسجدی؛ پوران مهدوی بروجردی؛ محمدحسین حقیقی‌زاده؛ شیرین حافظی بیرگانی؛ وحید نورالهی فرد؛ ساناز جعفری؛ سمانه خانه مسجدی