کلیدواژه‌ها = همودیالیز
بررسی وضعیت پریودنتال در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیوی

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 498-505

10.32598/JSMJ.20.5.2679

لیلا گل پسندحق؛ آذرنوش آریان کیا؛ حشمت اله شهبازیان


بررسی سطح سلنیوم خون در بیماران همودیالیزی شهرکرد

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 49-58

10.22118/jsmj.2019.172326.1595

تینا جعفری؛ عباسعلی سلیمیان؛ عزیزاله فلاح


مقایسه نفروستومی از طریق پوست و همودیالیز در بیماران مبتلا به اوروپاتی انسدادی.

دوره 17، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 607-619

10.22118/jsmj.2019.168467.1565

سیاوش کرد؛ حیات ممبینی؛ دینیار خزاعلی؛ سعید حسام


مقایسه نتایج تعبیه زودهنگام فیستول شریانی وریدی با تعبیه دیرهنگام آن در دو گروه از بیماران مرحله انتهایی نارسائی کلیوی

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 563-572

ایرج نظری؛ سید سیف الله بلادی موسوی؛ حسین مینایی ترک؛ عادل منصوری


پاتوفیزیولوژی و درمان کرامپ‌های عضلانی در بیماران همودیالیزی

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 253-260

فاطمه حیاتی؛ سیدسیف‌الله بلادی موسوی؛ حشمت‌الله شهبازیان؛ زرین بلادی موسوی


تأثیر کاهش دمای محلول همودیالیز بر پایداری متغیرهای همودینامیک در بیماران مستعد ناپایداری همودینامیک تحت همودیالیز

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 11-20

سیف الله بلادی موسوی؛ علیرضا صفایی؛ فرشته بیرانوندی؛ شهاب الدین ستاری؛ علیرضا ستاری؛ زهرا اصلانی؛ فرزانه چهارده چریک


ارزیابی کفایت دیالیز به‌وسیلةKT/V در بیماران همودیالیز

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 43-48

سید سیف‌اله بلادی موسوی؛ خجسته حسینی نژاد؛ عباس علی زراعتی