کلیدواژه‌ها = تمرین تداومی
مقایسه اثر هشت هفته تمرین HIIT و MICT بر VO2 peak و LVEF بیماران قلبی بعداز جراحی پیوند بای پس شریان کرونر

دوره 19، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 423-437

10.22118/jsmj.2020.234067.2113

عبدالحمید حبیبی؛ حسین عسکری نژاد؛ روح الله رنجبر؛ سید محمدحسن عادل


مقایسه اثر تمرین تناوبی شدید و تداومی بر سطوح پلاسمایی فاکتورهای فیبرینولیتیک در بیماران CAD

دوره 18، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 287-300

10.22118/jsmj.2019.193157.1755

حمید رجبی؛ احسان خدمتگزار؛ جلال دستمالچی؛ محمدرضا دهخدا