کلیدواژه‌ها = بزرگسال
بررسی تأثیر مدت افت شنوایی بر عملکرد شنوایی کاربران کاشت حلزون پس زبانی

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 153-160

10.22118/jsmj.2017.49240

نادر صاکی؛ حسین باقری پور؛ آرش بیات؛ امل ساکی مالحی


تشخیص زودهنگام آسیب شنوایی در بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 5-12

10.22118/jsmj.2017.46255

آرش بیات؛ پریسا حیدری؛ حاجیه بی بی شهبازیان؛ سارا حیدری