کلیدواژه‌ها = مولتیپل اسکلروزیس
مقایسه تغییرات مرکز فشار و زمان واکنش در شروع راه رفتن در پاسخ به اغتشاش بیرونی زنان مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس و سالم

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 337-346

10.22118/jsmj.2020.232373.2125

طیبه سلیمانی؛ حیدر صادقی؛ سعید ایل بیگی؛ فرهاد طباطبایی قمشه


بررسی همراهی پلی‌مورفیسم‌های rs731236 و rs7975232 ژن VDR با MS در جمعیت استان خوزستان

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 455-465

10.22118/jsmj.2017.51055

شادی قائمی؛ محمد شفیعی؛ حمید گله‌داری؛ مهدی پور مهدی بروجنی


بررسی تکرارپذیری و اعتبار سنجی نسخه فارسی معادل سازی شده مقیاس اسپاستیسیتی مولتیپل اسکلروزیس در بیماران ایرانی مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 197-208

10.22118/jsmj.2017.49250

ایمان کیانی؛ محمد پوراعتضاد؛ شاهین گوهرپی؛ رضا صالحی؛ حسین نگهبان سیوکی؛ نسترن مجدی نسب