کلیدواژه‌ها = فعالیت جسمانی
مروری بر عوارض شناختی ناشی از دیابت نوع 1: مروری روایتی

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 910-922

10.32598/JSMJ.21.6.2884

اکبر قلاوند؛ مهسا آزادی؛ زهرا محمدپور؛ ناهید قلاوند؛ مهرانگیز قلاوند؛ ماریا قلاوند


اصلاح الگوی گرایش به رفتارهای مرتبط با سلامت در پسران نوجوان

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 152-163

10.32598/JSMJ.21.2.2817

بنین آذرنوش؛ زینت نیک آیین؛ فریده اشرف گنجویی؛ زهرا حاجی انزهایی