کلیدواژه‌ها = تمرین هوازی
تاثیر تمرین هوازی پیش از القای آلزایمر بر بیان ژن کلسینورین و پروتئین کیناز وابسته به Ca2+/کالمودلین II هیپوکمپ رت های مبتلا به بیماری آلزایمر

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1401

10.22118/jsmj.2022.290072.2548

عباس حسینی؛ مهرآرا صوری؛ هانیه یوسف زاده؛ فائزه حیدری؛ علی‌اصغر رواسی؛ آیلار بیرار


تأثیر 8 هفته تمرینات شدید در مقابل تمرینات با حجم بالا بر کمپلکس ژنی فاکتور رونویسی 4 / پروتئین همولوگ C/EBP-10 بافت چربی زیرجلدی رتهای نر

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 278-291

10.32598/JSMJ.21.2.2552

ملیکا خوشبین؛ سعید نقیبی؛ محمد شریعت زاده جنیدی؛ مریم وطن دوست؛ علی زارع بنادکوکی


مقایسه اثر همزمان مصرف طولانی مدت مکمل کافئین و تمرینات ورزشی بر سطوح سرمی اینترلوکین- 6 و ترکیب بدن در مردان چاق

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 54-67

10.32598/JSMJ.21.1.2481

جمال رسول پور؛ هادی قرنی؛ عزیز زینی وند لرستانی؛ وحید تایید؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ نجم الدین اسپندار؛ جلال شیرزاد


تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح افسردگی و سایتوکاین اینترلوکین 6 در دوران بارداری و پس از زایمان در مو شهای نژاد NMRI

دوره 20، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 576-585

10.32598/JSMJ.20.6.2525

فاطمه یگانه؛ سعید نقیبی؛ مریم وطن دوست؛ علی زارع بنادکوکی


اثر شش هفته تمرینات هوازی برسطوح اسید اسکوربیک سرمی و کبدی و سطح SVCT2 کبدی در رت های ویستار دیابتی

دوره 18، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 253-261

10.22118/jsmj.2019.197599.1792

امین بویراحمدی؛ وحید تادیبی؛ صدیقه حسین پور دلاور؛ ناصر بهپور


تاثیر تمرین هوازی بر فشارخون، هموگلوبین گلیکوزیله و سختی شریانی در زنان یائسه دیابتی نوع2

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 631-642

10.22118/jsmj.2018.57901

حمید رجبی؛ عادل دنیایی؛ پژمان معتمدی؛ محمدرضا دهخدا


اثر تمرین هوازی و مصرف امگا-3 بر عملکرد ریوی مردان مبتلا به دیابت نوع دوم

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 267-277

10.22118/jsmj.2017.49828

حسین ساکی؛ مهرنوش ذاکرکیش؛ وحید تأیید؛ سلمان لطفی؛ محمود امانی؛ رضا محمودخانی کوشککی


اثر تمرین هوازی و مصرف امگا-3 بر عملکرد ریوی مردان مبتلا به دیابت نوع دوم

دوره 16، شماره 108، مرداد و شهریور 1396

10.22118/jsmj.2017.144103

مهرنوش ذاکر کیش؛ حسین ساکی؛ وحید تأیید؛ سلمان لطفی؛ رضا محمودخانی کوشککی؛ محمدصادق جهانیان


مقایسه اثر فعالیت هوازی زیربیشینه بر نیم‌رخ لیپیدی و آپولیپوپروتئین‌های A-1 و B زنان دارای اضافه وزن

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 507-516

معصومه عزیزی؛ صدیقه حسین پور دلاور؛ سهیلا روز بهانی