نویسنده = هانیه یوسف زاده
تأثیر تمرین هوازی پیش از القای آلزایمر بر بیان ژن کلسینورین و پروتئین کیناز وابسته به + /Ca2 کالمودلین II هیپوکمپ رت های مبتلا به بیماری آلزایمر

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 362-375

10.32598/JSMJ.21.3.2548

مهرآرا صوری؛ علی‌اصغر رواسی؛ آیلار بیرار؛ فائزه حیدری؛ هانیه یوسف زاده؛ عباس حسینی؛ نیلوفر رجایی قاسم قشلاقی


تأثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی امنتین- 1 و عوامل متابولیکی در موشهای نر دیابتی

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 234-245

10.32598/JSMJ.21.2.2507

هانیه یوسف زاده؛ رزیتا فتحی؛ الهه طالبی گرکانی؛ عباس حسینی؛ نیلوفر رجایی قاسم قشلاقی