نویسنده = هادی قرنی
مقایسه اثر همزمان مصرف طولانی مدت مکمل کافئین و تمرینات ورزشی بر سطوح سرمی اینترلوکین- 6 و ترکیب بدن در مردان چاق

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 54-67

10.32598/JSMJ.21.1.2481

جمال رسول پور؛ هادی قرنی؛ عزیز زینی وند لرستانی؛ وحید تایید؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ نجم الدین اسپندار؛ جلال شیرزاد


تغییرات سطوح سرمی رتینول متصل به پروتئین 4، گلوکز و انسولین در سازگاری با مصرف مکمل گزنه و تمرینات ترکیبی در مردان دارای اضاف هوزن مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 236-245

10.32598/JSMJ.20.3.2416

وحید تایید؛ عزیز زینی وند لرستانی؛ مهبانو قادری؛ هادی قرنی؛ یاسر مهدی زاده؛ مرضیه هواسی