نویسنده = مهدیه السادات موسوی
مروری بر خشکی دهان در لیکن پلان دهانی

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 164-174

10.32598/JSMJ.21.2.2362

مهدیه السادات موسوی؛ فرزانه آقاحسینی؛ هدا براتی؛ یلدا الهام